Nummerregister

I nummerregisteret kan du se, hvilke udbydere har fået tildelt nummerserier og koder, og hvad numrene kan anvendes til. Desuden er det muligt at finde kontaktinformation på de udbydere, der har fået tildelt nummerressourcer.

Disponering af den danske nummerplan

Nummerplanen viser den nummerering, der anvendes i abonnentgrænsefladen ved slutbrugernes adgang til telenettene under landekode 45. Den aktuelle disponering af den nationale nummerplan fremgår af nummerregisteret.

Styrelsen disponerer over den samlede danske nummerplan inden for de rammer, som er fastsat i § 21 i teleloven.

Gå til nummerregistret

I nummerregisteret kan du se, hvilke udbydere, der er tildelt hvilke numre fra den nationale nummerplan. Samtidig kan du se, hvilke numre, der er ledige, og hvilke, der holdes som reserve. Endvidere er det muligt at finde en række kontaktoplysninger til de udbydere, der er tildelt nummerressourcer.

 

Mats Hellesvik Jørgensen
Bachelorfuldmægtig