EU-harmoniserede 116-numre

Der eksisterer en række numre, som er harmoniserede af EU-kommissionen.

Alarmtjenesten (112) og telefonrådgivningen for børn (116 111) kan du ringe til, uanset hvor i EU, du befinder dig.

Kommissionen har udnævnt den 11. februar til den internationale 112-dag for at fremme kendskabet til det fælles alarmnummer.

Samfundsmæssige tjenester

116-nummerserien er siden 2007, af Kommissionen, reserveret til bestemte samfundsnyttige tjenester. Det skal være nemt for EU-borgere at ringe til disse samfundsnyttige tjenester, uanset hvilket EU-land man befinder sig i. Læs beslutningen af 15. februar 2007.

Tre EU-tjenester i Danmark

Kommissionen har reserveret fem numre i 116-nummerserien  til specifikke formål.

Foreløbigt er tre af disse numre etableret som tjenester i Danmark:

Følgende numre er endnu ikke tildelt til tjenester i Danmark:

  • 116 016 er til brug for telefonrådgivning for ofre for vold mod kvinder
  • 116 117 er til brug for en lægevagttjeneste
  • 116 123 er til brug for en krisetelefontjeneste

Det er muligt at ansøge om disse numre. Her kan du læse mere om, hvordan man søger.

Teleudbydere kan ansøge SDFI om 116-numre

116-numre tildeles til teleudbydere. I Danmark tildeles numre til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (teleudbydere). Indholdsudbydere, der vil tilbyde en tjeneste, som er omfattet af et fælles europæisk 116-nummer, skal derfor ansøge gennem en teleudbyder.

Ansøgningen bør indeholde de samme oplysninger, som ansøgninger om almindelige 8-cifrede numre.  

Desuden skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af tjenesten, der opfylder nedenstående. 

Lægevagt (116117)

Nummeret 116 117 kan benyttes til "opkald til lægevagt". 116 117-tjenesten skal håndtere opkald, hvor der anmodes om lægehjælp ved akut men ikke livstruende sygdom, fortrinsvis uden for normal åbningstid i weekender og på helligdage. Opkaldet skal besvares af en uddannet telefonist, der kan trække på yderligere støtte eller af en almindelig praktiserende eller klinisk arbejdende læge. Det er således ikke hensigten, at nummeret på lægevagten skal træde i stedet for 112 eller nationale alarmnumre i livstruende situationer.

Krisetelefoner (116123)

Nummeret 116 123 kan benyttes til "krisetelefoner". 116 123-tjenesten skal håndtere opkald, hvor der tilbydes den kaldende menneskelig kontakt med en person, der lytter uden at dømme. Der skal ydes emotionel støtte til mennesker, der lider af ensomhed, gennemgår en psykologisk krise eller overvejer selvmord.

Vilkår for tjenesterne

Der knytter sig følgende vilkår til tjenesterne:

  • Tjenesten skal tilbyde information, hjælp eller fungere som rapporteringskanal for borgere eller en kombination heraf.
  • Tjenesten skal være åben for alle borgere uden krav om tilmelding.
  • Tjenesten må ikke være tidsbegrænset.
  • Der må ikke være knyttet nogen betaling eller betalingsforpligtelse til brugen af tjenesten.
  • Følgende aktiviteter må ikke være indeholdt i opkald: Reklamer, underholdning, markedsføring og salg eller fremtidigt salg af forretningsydelser.

Hvis tjenesten ikke er til rådighed uafbrudt (dvs. døgnet rundt alle ugens dage og i hele landet), skal tjenesteudbyderen sørge for, at oplysninger om tjenestens tilgængelighed/åbningstider offentliggøres i en lettilgængelig form, og at man ved opkald til tjenesten uden for åbningstiderne oplyses om, hvornår tjenesten atter er til rådighed. 

Mats Hellesvik Jørgensen
Bachelorfuldmægtig