Ansøgning om numre og koder

Teleudbydere kan ansøge om tildeling af numre og koder. Hvis du som teleudbyder ønsker at ansøge om nummerressourcer, kan det gøres elektronisk.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at ansøge om nummerressourcer, tilbagelevere nummerressourcer eller overdrage nummerressourcer til en anden udbyder, kan du gøre dette elektronisk via ansøgningsindgangen, som du finder her.

Udenlandske udbydere bedes sende deres ansøgning til tele@sdfi.dk.

Krav til indhold i ansøgningen

Styrelsen har brug for en række oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, herunder virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer. Endvidere skal der angives en kontaktperson inkl. direkte telefonnummer og e-mail adresse. Kontaktpersonen offentliggøres i styrelsens Nummerregister.

(En detaljeret gennemgang af processen og reglerne vedrørende tildeling af nummerressourcer, er tilgængelig i nummervejledningens afsnit 3).

Tildelingsdato

Angiv dato for ønsket tildeling. Den ønskede dato for tildeling kan ikke være senere end 3 måneder efter ansøgningspunktet. Vær opmærksom på, at styrelsen opkræver nummerafgift for hvert kvartal, nummerressourcer har været tildelt. Det vil sige, at hvis en nummerserie eksempelvis tildeles den 1. december, opkræves nummerafgift for hele 4. kvartal.

Effektiv udnyttelse

For at sikre en effektiv udnyttelse af 8-cifrede og 12-cifrede nummerserier, skal ansøger oplyse:

  • Hvor mange ledige nummerressourcer af den ansøgte type, ansøgeren har på ansøgningstidspunktet, herunder om ansøgeren råder over ledige nummerserier af 10.000 numre.

En ansøgning om tildeling af nummerserier kan blive afvist, hvis ansøgeren ikke har taget mindst 60 pct. af ansøgerens tidligere tildelte nummerserier af den ansøgte type i anvendelse. Dvs. at en ansøger, der eksempelvis har fået tildelt 100.000 mobilnumre, skal sandsynliggøre at have brugt 60.000 mobilnumre ud af de 100.000 mobilnumre, før der kan ansøges om nye mobilnummerserier. Det betyder ikke, at en ansøger skal have brugt 60 pct. af hver enkelt nummerserie, før der kan ansøges om nye nummerserier. Se uddybelse i nummervejledningens afsnit 3.3.1.

Specifik nummerressource

Angiv hvilke specifikke nummerressourcer, der ansøges om, fx konkrete nummerserier eller koder. I styrelsens Nummerregister kan ses tildelte, ansøgte og ledige nummerressourcer.

Registrering i OCH

Alle tildelte nummerressourcer af typen 8-cifrede numre til mobil- eller fastnetkommunikation og 12-cifrede numre til M2M-tjenester skal registreres i Operators Clearing House (OCH). Dette skal ske af hensyn til telelovens § 11 samt telelovens kapitel 7 om nummerportabilitet. Udbydere, der tildeles disse nummerressourcer, opfordres til at orientere sig i OCH's guide om nummerportabilitet.

Nummerafgift

Styrelsen opkræver en årlig nummerafgift for tildelte nummerressourcer.

Find nummerafgifterne her.

Behandling af ansøgningen

Du indsender ansøgningen ved at  trykke ”Indsend” i ansøgningsportalen for nummerressourcer. Herefter modtager du en kvittering fra styrelsen med de indtastede oplysninger, ansøgte nummerressourcer, ønsket tildelingsdato m.m.

Styrelsen behandler ansøgningerne i den rækkefølge, som styrelsen modtager dem (”først til mølle-princippet”).

Ansøgningen forventes færdigbehandlet inden for 15 arbejdsdage, og der vil blive tilsendt en afgørelse.

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du brug for hjælp til din ansøgning om nummerressourcer eller har andre spørgsmål i forhold til nummerforhold, kan du kontakte styrelsen på tele@sdfi.dk.

Mats Hellesvik Jørgensen
Bachelorfuldmægtig