Apparater

Hvad er apparater, hvad er faste anlæg og hvilke krav stilles til sælgere af apparater.

Hvad er et apparat

Et apparat er et elektrisk eller elektronisk produkt. Apparater kan overordnet opdeles i to kategorier. 

Den ene kategori er elektriske produkter. Elektriske produkter fungerer ved hjælp af elektricitet, men de indeholder ikke elektroniske kredsløb. Eksempler på elektriske produkter er hårtørrere, elkedler eller barbermaskiner. Antallet af rent elektriske produkter på markedet er faldende, idet flere og flere apparater indeholder elektroniske kredsløb.

Den anden kategori er elektroniske produkter. Elektroniske produkter indeholder et eller flere elektroniske kredsløb. Et elektronisk kredsløb er en samling elektroniske komponenter, der omformer indkommende signaler og udfører en funktion. Eksempler på elektroniske produkter er computere uden indbyggede komponenter til trådløs kommunikation, mp3-afspillere og mikrobølgeovne.

Krav til sælgere af apparater

Hvis du sælger apparater, er der nogle krav, som du skal overholde. Det drejer sig om krav til apparatets konstruktion, mærkning og dokumentation. Der er forskel på, hvilke krav, du skal sikre, er opfyldt afhængig af, om du er fabrikant, importør eller distributør (forhandler) af et apparat.

Et apparat skal opfylde de såkaldte væsentlige krav. Dvs. at apparatet skal være konstrueret sådan, at det ikke forstyrrer andet udstyr eller andre apparater, så de ikke kan fungere efter hensigten. Apparatet må heller ikke selv blive forstyrret af andre apparater eller udstyr, så det ikke kan fungere efter hensigten.

Apparatet (og emballagen) skal være mærket korrekt. Korrekt mærkning er:

  • CE-mærke
  • Apparatets id-nummer
  • Fabrikantens kontaktoplysninger
  • Importørens kontaktoplysninger, hvis der er en importør

Dokumentation vedrørende apparatet skal være korrekt. Det drejer sig om følgende dokumentation:

  • Teknisk dokumentation skal være udarbejdet.
  • EU-overensstemmelseserklæring skal være udarbejdet.
  • Brugsanvisning skal følge med apparatet.
  • Oplysninger om særlige forhold vedrørende apparatet skal følge med.

Der er forskel på, hvilke pligter de enkelte erhvervsdrivende har i forhold til et apparat, som de sælger. Det har her betydning, om du er fabrikant, importør eller distributør (forhandler) af et apparat.

Du er fabrikant, hvis du fremstiller apparatet. Fabrikanter skal sikre, at apparatet er konstrueret korrekt. De skal også sikre, at apparatet bliver mærket korrekt, og at der bliver udarbejdet den korrekte dokumentation.

Du er importør, hvis du bringer apparatet ind på EU-markedet fra et land uden for EU uden selv at fremstille apparatet. Importører skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den krævede dokumentation, og at apparatet er mærket korrekt. De skal herudover sætte deres egne kontaktoplysninger på apparatet.

Du er distributør (forhandler), hvis du videresælger et apparat, som er fremstillet i EU, eller som allerede er importeret til EU. Distributører skal tjekke, at apparatet er mærket korrekt, og at der følger den rette dokumentation med.

Gregers Koldby Nielsen
Fuldmægtig