Sådan ansøger du om en frekvenstilladelse

Hvis du ønsker at ansøge om en tilladelse til at anvende frekvenser, kan du gøre dette elektronisk.

Hvis du ønsker at ansøge om en tilladelse til at anvende frekvenser, kan du gøre dette elektronisk via ansøgningsindgangen, som du finder nederst på siden. 

Ansøgning med eller uden login

Du kan ansøge enten ved at logge ind med NemID eller uden login. Ansøger du uden login, er der dog nogle begrænsninger bl.a. for, hvor meget du kan se og ændre i forhold til eventuelle tilladelser, du allerede har fået udstedt. 

Ansøg om frekvenstilladelse uden login

Hvilke frekvenser kan du ansøge om?

Du har mulighed for at ansøge om tilladelse til at anvende frekvenser, som allerede er ledige, i op til 3 måneder før du ønsker at få tilladelsen udstedt. Hvis der allerede er udstedt tilladelse til de frekvenser, som du ønsker en tilladelse til, kan du ansøge om frekvenserne i op til 2 år inden, den eksisterende tilladelse udløber. 

I Frekvensregisteret kan du se, hvilke frekvenser der allerede er udstedt frekvenstilladelser til. Du kan endvidere se, om der er nogle, som ønsker at overdrage deres tilladelse til en anden.

Læs mere om frekvensregistret

Hvad skal tilladelsen anvendes til?

Når du ansøger om en frekvenstilladelse, skal du angive, om du søger om en tilladelse til en konkret anvendelse og hvilken, eller om du søger om en tilladelse, som er tjeneste- og teknologineutral. Det kan f.eks. være, at du ønsker at ansøge om en landmobil radiotjeneste, en radiokæde/FWA eller om frekvenser til FM-radio.

Du kan i frekvensplanen se, hvilke tjenester man kan anvende de forskellige frekvenser til.

Læs mere om frekvensplanen

Læs mere om anvendelse af frekvenser til lokalradio og -tv, maritim radio, luftfartsradio, radiokæde, landmobilradio og personsøgning (LMR)

Tilladelse til en position eller et geografisk område?

Når du ansøger om en frekvenstilladelse, skal du angive, om du ønsker en tilladelse til en bestemt position (adresse), eller om du ønsker en tilladelse til et bestemt geografisk område (fladetilladelse).

Du kan bruge ”Vis kort”-funktionen til at finde positionen eller det geografiske område. For så vidt angår det geografiske område har du mulighed for at vælge et område, som allerede er angivet, eller du kan selv angive et bestemt område ved at indtegne det på kortet.

Behandling af ansøgningen

Du indsender ansøgningen om en frekvenstilladelse, når du har trykket ”Indsend”. Herefter modtager du en kvittering fra SDFI med dato og klokkeslæt.

SDFI behandler ansøgningerne i den rækkefølge, som styrelsen modtager dem (”først til mølle-princippet”).

SDFI udsteder sædvanligvis tilladelser inden for 15 arbejdsdage.

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du brug for hjælp til din ansøgning om en frekvenstilladelse eller har andre spørgsmål i forhold til frekvenserne, kan du kontakte styrelsen på frekvens@sdfi.dk.

Læs mere om forsøgstilladelser og ansøgning herom via nedenstående link.

Forsøgstilladelser

Frekvenstildeling og tilsyn