Ledige frekvenser og udstedte tilladelser

I Frekvensregisteret kan du ved en søgning se, hvilke frekvenser der er ledige, og hvem der allerede har tilladelse til at anvende, hvilke frekvenser og hvor. Du kan f.eks. søge på sendefrekvens eller adresse. Resultaterne af din søgning kan enten blive vist i en oversigt eller på et kort.

Det er muligt i Frekvensregisteret at finde oplysninger om de enkelte tilladelser, bl.a. tekniske oplysninger og oplysninger om, hvorvidt indehaveren af tilladelsen planlægger at overdrage sin tilladelse til en anden.

Du kan eksportere søgeresultater fra Frekvensregisteret i forskellige formater, så du kan arbejde videre i dine egne databehandlingsprogrammer. De forskellige formater er:

  • Kommasepareret fil, der kan importeres af de fleste databehandlingsprogrammer som f.eks. excel og access
  • PDF
  • KML

Vejledning til søgning i Frekvensregisteret 

Henrik Rosenkrantz
AC-medarbejder