Kaldesignaler eller identifikationsnumre

Et kaldesignal eller identifikationsnummer er en unik sammensætning af tal og bogstaver, som brugeren af frekvenserne skal angive til at identificere sig selv, når denne anvender frekvenserne.

Forskellige myndigheder og private udsteder kaldesignaler eller identifikationsnumre afhængig af, hvilke frekvenser der er tale om. 

Der skal betales et gebyr for at få udstedt et kaldesignal eller identifikationsnummer.

Gebyrer for kaldesignal eller identifikationsnummer

Disse organisationer udsteder kaldesignaler og identifikationsnummer

 • Søfartsstyrelsen
  udsteder kaldesignaler til at anvende maritime frekvenser.
 • Trafikstyrelsen
  udsteder kaldesignaler og identifikationsnumre til dansk indregistrerede luftfartøjer.
 • Dansk Ultralet Flyverunion (DULFU)
  udsteder identifikationsnumre til ultralette flyvemaskiner. 
 • Dansk Hanggliding & Paragliding Union (DHPU)
  udsteder identifikationsnumre til hangglidere herunder motoriserede hangglidere og paraglidere.
 • SDFI udsteder kaldesignaler til at anvende frekvenser til radioamatørformål. Kaldesignalet udstedes sædvanligvis inden for 15 arbejdsdage. Du ansøger via ansøgningsindgangen nedenfor.
Henrik Rosenkrantz
AC-medarbejder