Standardisering

SDFI skaber et fælles sprog mellem data

At standardisere data betyder, at data får et ”fælles sprog”. Et fælles sprog er et vigtigt element i at sikre et sømløst flow af information fra et system til et andet, helt uden system-mellemled eller andre ”hjælpemidler” som fx kabler. Den type sømløs kommunikation kaldes interoperabilitet eller ”plug-and-play”- løsninger. Vi bruger det f. eks., når vi afspiller musik direkte fra vores smartphone via bluetooth og ud igennem større højtalere. Eller når vi kobler vores smartphone direkte til vores TV og visser billeder på storskærm. På den måde giver interoperabilitet os brugervenlighed og sparer os for en masse bøvl, men det havde ikke været muligt uden et fælles sprog mellem telefonen, TV’et og højtaleren.

Deling af data i digital infrastruktur

Den teknologiske udvikling har digitaliseret mange former for kommunikation. Der er allerede ”sat strøm” til papir og frimærker, og nu arbejdes der på at effektivere den måde, vi deler data mellem hinanden på. Så når mange forskellige myndigheder og private aktører skal bruge og dele de samme data, er det vigtigt, at der er enighed om, hvordan tingene er beskrevet, bygget og distribueret. Altså er det vigtigt, at der skabes et fælles sprog. Hvis der ikke er enighed blandt de aktører, der har ansvaret for forsyningen af data, etableres mange forskellige løsninger. Løsninger, der taler sit eget sprog og er bygget efter forskellige opskrifter. Det gør det vanskeligt at skabe interoperable systemer, der gør det nemt og effektivt at dele data.

Netop dette arbejder SDFI på at undgå ved at sikre enighed om bestemte begreber, aftaler, modeller og specifikationer, som bliver efterlevet og vedligeholdt.

SDFI arbejder med at standardisere forskellige digitale datainfrastrukturer. Eksempelvis har mange års standardiseringsarbejde med adresser, veje og matrikler betydet, at disse begreber nu er fælles defineret på tværs af domæner som fx forsyning, klima og miljø, forsvar og beredskab, og byggeri. Det betyder fx, at når en kommunal Miljø og Teknik-afdeling og en IT-virksomhed samtidig trækker adresser fra SDFI’s Kortforsyning, er det de samme oplysninger, der distribueres til begge brugere. Adresserne kommer fra forskellige kilder (stat, kommuner og regioner), men bliver kaldet det samme og er blevet vedligeholdt efter fælles regler og aftaler. Uden standardisering var det ikke muligt for en kommune og en virksomhed at trække på de samme adresseoplysninger fra Kortforsyningen, fordi der ville mangle en fælles forståelse af, hvad en ”adresse” er.

Standardiseringssamarbejder

SDFI indgår også i fællesoffentligt-, nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Blandt andet deltager styrelsen i den fællesoffentlige digitale arkitektur, som har til formål at skabe sammenhængende digitale infrastrukturer i den offentlige sektor.  Her mødes myndigheder på tværs af den offentlige sektor og bliver enige om en standardiseret tilgang til offentlige digitale infrastrukturer, bl.a. hvordan begreber skal forstås og hvordan data kan bruges og genbruges. Herudover deltager styrelsen i kendte internationale standardiseringsorganer som ISO og OGC, der har en vigtig rolle i at udbrede fremtidens standarder i et internationalt perspektiv.

Anbefalede standarder for geodata

'Anbefalede standarder for geodata' indeholder en detaljeret gennemgang af relevante standarder og best practices til brug for indsamling, behandling og distribution af geodata.