Metadata

Metadata

Metadata er en slags varedeklaration for data, der giver forbrugere information om datasæt og -tjenester, så det er nemmere at få overblik over og anvende data

Informationer om data har altid været vigtige, og med den øgede digitalisering er gode og valide metadata blevet endnu mere afgørende. Det øger muligheden for, at vores data bliver brugt der, hvor de kan skabe størst mulig nytte.

Hvad er metadata?

Informationer om data kaldes metadata. Populært sagt er metadata en slags varedeklaration for data. Varedeklarationer giver forbrugere information om, hvad en vare indeholder, hvor den er produceret og hvornår. Metadata er lignende beskrivelser, men om datasæt og -tjenester.

Det er vigtige oplysninger når du som bruger skal vurdere om et givent datasæt er anvendeligt i din opgaveløsning eller du skal vide noget om den tjeneste, der udbyder datasættet, for at kunne indbygge den i din IT-løsning.

Metadata bruges til at fremfinde datasæt og tjenester og for at kunne sammenligne og vurdere datas anvendelighed på tværs af myndigheder, sektorer og landegrænser er der brug for ensartethed.

Med EU direktivet INSPIRE gives en international standard for metadata som anvendes i den nationale metadataportal Geodata-info som SDFI stiller frit til rådighed.

I geodata-info kan du fx søge på “højdekurver” og få en række forskellige beskrivelser af datasæt, der alle indeholder højdekurver. De standardiserede beskrivelser giver mulighed for at vurdere de forskellige datasæt i forhold til fx aktualitet, præcision, dataformat, betingelser for brug, mm.

Via geodata-info kan du få adgang til at se og/eller downloade det valgte datasæt ved blot at klikke på de relevante links i metadata

Find metadata på Geodata-info.dk

Geodatainfo.dk er en portal, hvor du kan finde metadata for en række datasæt.

Du kan læse mere om geodatainfo.dk her

Gode og mere tilgængelige metadata

Hvis man skal bruge data på tværs af myndigheder, sektorer og landegrænser, kræver det standardisering. Det er blandt andet EU-direktivet INSPIRE med til at sikre. Gennem INSPIRE etablerer EU’s medlemslande en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information. Alle EU’s medlemsstater der er med i INSPIRE-direktivet er forpligtet til at stille en række data og metadata til rådighed for nationale og internationale brugere.