datamodellering

Datamodellering

Data kan skabe mere værdi, hvis det er muligt at genbruge eller at kombinere forskellige data. Den mulighed sikrer vi ved hjælp af datamodellering

En myndighed kan sikre kombinerbarhed mellem forskellige data via datamodellering. Datamodeller er en dokumentation af indholdet og strukturen af data. Modellen indeholder også definitioner af begreberne i data. Dokumentation er vigtig i forhold til, at vores brugere af data og udviklere af løsninger til data kan få det fornødne indblik i, hvad data indeholder, og hvordan data kan anvendes og sammenstilles med andre data.

Digital forvaltning og views

Vi har i modelleringen af vores data tilstræbt at opstille generiske og robuste modeller, som indeholder den logik, de informationer og de sammenhænge, der gør data til et bærende fundament i den digitale forvaltning. Vores datamodeller er opstillet på en måde, der gør det muligt for os at etablere behovsstyrede versioner (også kaldet views) af datamodellerne.

INSPIRE-EU-direktivet stiller krav om at natur- og miljødata stilles til rådighed efter de regler og strukturer, som direktivet definerer. SDFI kan lave en udstilling af INSPIRE-data som views på de danske datamodeller. Vi kan således tilpasse præsentationen og indholdet af de konkrete datasæt på lige præcis den måde, som opfylder det konkrete behov hos brugerne.

Modelregler for grunddata

Grunddata er data om personer, ejendomme, adresser, virksomheder, geografi samt vand og klima. De er vigtig fællesoffentlig digital infrastruktur, som leverer datafundamentet til den offentlige forvaltning og private virksomheder.

Grunddata effektiviserer forvaltningen ved, at registreringer foregår i ét register og genbruges i et andet. Det stiller krav til, at data er standardiserede og i høj kvalitet, samt at samarbejdet mellem registre og anvendere er tæt for, at der også i fremtiden skabes værdi hos anvenderne.

Data udstilles samlet på én platform, Datafordeleren, og er organiseret i en fællesoffentlig governance med både registre og anvendere.

Grunddata omhandler forskellige forretningsdomæner, der er relateret til hinanden og på visse områder overlappende. De enkelte forretningsdomæner er således dokumenteret ved egne domænemodeller. For at kunne skabe en samlet datamodel for grunddata, bestående af de enkelte domænemodeller, som fremstår sammenhængende for interessenterne, er det vigtigt at sikre, at man har en fælles tilgang til modelleringsopgaven. Modelreglerne sikrer, at modelleringen af domænemodeller sker ud fra et fælles sæt retningslinjer, og at hele grunddatamodellen bygger på fælles grundegenskaber.

Den samlede grunddatamodel består derfor af de sammensatte domænemodeller. Grunddatamodellen kan bruges til, at:

  • få overblik over grunddata og de informationer de enkelte domænemodeller indeholder
  • se hvordan data hænger sammen på tværs af forretningsdomænerne