Ansøgningsprocessen i hovedtræk - sådan søger du

Nedenfor kan I se en kort beskrivelse af processen for ansøgning og finde alle de links til materiale, I skal bruge i forbindelse med ansøgningen.

Puljen for 2022 dækker to ordninger – den almindelige ordning og den særlige ordning for enkeltstående adresser – og er på i alt 100 mio. kr. Af de 100 mio. er der afsat 20 mio. kr. til den særlige ordning og 3 mio. kr. til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs administration.

Nedenfor gennemgås kort først den almindelige ordning og sidst den særlige ordning.

Den almindelige ordning

 • Du kan ikke som enkeltperson søge tilskud til din egen adresse.
 • I skal være flere med tilskudsberettigede adresser, der går sammen i et projekt og søger.
 • Det fremgår af styrelsens  bredbåndskort, hvilke adresser, der er tilskudsberettigede. Gule- og orange adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke. Bredbåndskortet kan ses her
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.
 • Både gule og orange adresser kan indgå i samme projekt under den almindelige ordning.
 • Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenbetaling på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.

 

Nedenfor er givet en meget kort gennemgang af ansøgningsprocessen.

I kan finde mere uddybende information om de enkelte punkter under Information til borgerne.

Processen for at søge tilskud til Bredbåndspuljen 2022 kan opdeles i nedenstående 10 punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe. Det er en fordel at være flere, så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen og fordele opgaverne mellem jer.
 2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten. Vær opmærksom på kriterierne, som indgår i pointmodellen.  Styrelsen anvender pointmodellen til at afgøre, hvilke projekter, der får tilsagn om tilskud.

 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indhente fuldmagter og underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, hvem der tegner sammenslutningen (projektadministrator), og hvor meget egenbetaling man er villig til at betale. Der skal dog mindst betales 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Der skal anvendes den fuldmagtsskabelon, der er udarbejdet af styrelsen. Det anbefales, at den udfyldes med blokbogstaver. 
  Se fuldmagtskabelon Se videoen, om hvordan du udfylder en fuldmagt. 

 4. Få overblik over adresserne i projektområdet. Se adressernes status på bredbåndskortet. Fristen for at gøre indsigelse vedrørende adressernes status på kortet er den 28. august 2022, herefter er det ikke længere muligt at gøre indsigelse. Se videoen, om hvordan du dannet er projektområde. 

 5. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk, eventuelt vil deltage som partner i projektet eller kender andre projekter, der kunne være relevant at indgå i dialog med.
  Se listen over kommunale kontaktpersoner
 6. Annoncér projektet. Projektet skal annonceres i mindst tre uger via styrelsens hjemmeside for at få tilbud fra bredbåndsudbydere. Fristen for at annoncere et projekt er den 19. september 2022. Efter denne dato vil det ikke længere være muligt at annoncere et projekt.  Se listen over annoncerede projekter
  Læs mere om Annoncer projektet (Trin 6).

 7. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis I ikke har modtaget noget tilbud, kan I selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på jeres projekt.
  Se listen over bredbåndsudbydernes kontaktpersoner
 8. Indgå partnerskabsaftale mellem sammenslutningen og bredbåndsudbyder, hvor roller og de nærmere detaljer i projektet fastlægges. Se hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. 
 9. Send ansøgning ind via styrelsens tilskudsportal. Se guide til portalen. Det er ikke længere muligt at ansøge om tilskud fra Bredbåndspuljen. Ansøgningsfristen var den 26. oktober 2022.

 10. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Kriterier for tilskud
  Hent skema med pointmodellen 
  Se videoen, om hvordan du udregner dit pointscore. 

 

Vi har lavet et informationsark, der blandt andet kan puttes i postkassen på adresser, hvor I ikke finder nogen hjemme. Husk at anføre hvem af jer de kan kontakte.

Informationsark om Bredbåndspuljen

Den særlige ordning

 • Adressen skal være angivet som orange på bredbåndskortet. Se listen over orange adresser herBredbåndskortet kan ses her
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.
 • Adressen skal desuden ligge mere end 500 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
 • Du kan søge som enkeltstående adresse eller gå sammen med andre tilskudsberettigede adresser i dit område i et projekt under den almindelige ordning.
 • Der er en egenbetaling på minimum 2.000 kr.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på to objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. til adressen.
 1. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt for at kunne søge som enkeltstående adresse. Vær opmærksom på kriterierne, som indgår i pointmodellen. Styrelsen anvender pointmodellen til at afgøre, hvilke projekter, der får tilsagn om tilskud.
 2. Annonceringslisten. Frist 13. juli 2022. Det er ikke længere muligt at foretage en annoncering. Det er en forudsætning for den videre proces, at adressen har været annonceret, og at du får et tilbud fra en bredbåndsudbyder. Læs mere under trin 2
 3. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk. Se listen over kommunale kontaktpersoner.
 4. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis du ikke har modtaget noget tilbud, kan du selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på annonceringslisten og din adresse.
  Se listen over udbydernes kontaktpersoner
 5. Indgå partnerskabsaftale med en bredbåndsudbyder. Se hvad en aftale kan indeholde. 
 6. Send ansøgning ind via styrelsens tilskudsportal. Bemærk tilskudsportalen er først åben for indsendelse af ansøgning fra den 4. august 2022. Frist 1. september 2022, det er således ikke længere muligt at indsende en ansøgning.
  Se guide til portalen. 
 7. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra, hvis der ansøges om mere end der er midler til (20 mio. kr.) Der indgår to kriterier i pointmodellen. Kriterier for tilskud
  Hent skema med pointmodellen 

Se videoen om ansøgningsprocessen om den særlige ordning. 

Tidsplan og frister

Almindelige ordning:

28. august 2022

Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet

19. september 2022

Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 

5. september 2022

Tilskudsportalen åbner for indsendelse af ansøgning.

26. oktober 2022

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2022.

Medio december

Udsendelse af tilsagn eller afslag. 


Den særlige ordning:

13. juli 2022 Frist for at tilmelding til annonceringslisten.
14. juli 2022    Annonceringsliste offentliggøres på styrelsens hjemmeside.  
3. august 2022 Annonceringsfrist. Partnerskabsaftale må først indgås efter denne dato.
4. august 2022   Tilskudsportalen åbner for indsendelse af ansøgning.
1. september 2022  Frist for at indsende ansøgning om tilskud til enkeltstående adresse.
Primo oktober Udsendelse af tilsagn eller afslag.


Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailliste nedenfor:

Tilmed nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig, men ikke længere ønsker at få styrelsens nyheder om Bredbåndspuljen, kan du afmelde dem ved at sende en mail til bredbaandspuljen@sdfi.dk.

Bekendtgørelse og vejledning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem, der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om Bredbåndspuljen 2022

Læs bekendtgørelsen nr. 824 af 9. juni 2022 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2022

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig