Ansøgningsprocessen i hovedtræk - sådan søger du

Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af processen for ansøgning og finde alle de links til det materiale, du skal bruge i forbindelse med ansøgningen.

Puljen for 2024 dækker to ordninger – den almindelige ordning og den særlige ordning for enkeltstående adresser – og er på i alt 50 mio. kr. hertil skal lægges ubrugte midler fra puljen i 2023 og tilbageløb fra tidligere puljer, så der i alt er 80 mio. kr. i 2024-puljen. Af de 80 mio. er der afsat 20 mio. kr. til den særlige ordning og 1,5 mio. kr. til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs administration.

  Nedenfor gennemgås kort først den almindelige ordning og sidst den særlige ordning.

Den almindelige ordning

 • I skal være flere med tilskudsberettigede adresser, der går sammen i et projekt og søger.
 • Det fremgår af styrelsens bredbåndskort, hvilke adresser, der er tilskudsberettigede. Bredbåndskortet kan ses her.
 • Gule- og orange adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke.
 • Både gule og orange adresser kan indgå i samme projekt under den almindelige ordning.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som har adgang til fast bredbånd på mindre end 100 Mbit/s download og mobilt bredbånd på mindre end 600 Mbit/s.
 • Byzoneadresser, der ligger i små bysamfund, kan også søge om tilskud, hvis de opfylder ovennævnte dækningskrav.  Ved små bysamfund forstås, at der i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse er mindre end 2.000 indbyggere i det pågældende bysamfund. Øvrige adresser, der ligger i byzone kan ikke få tilskud.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenbetaling på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på syv objektive kriterier.

 

 

Nedenfor er givet en meget kort gennemgang af ansøgningsprocessen.

I kan finde mere uddybende information om de enkelte punkter under Den almindelige ordning.

Processen for at søge tilskud til Bredbåndspuljen 2024 kan opdeles i nedenstående 10 punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe. Det er en fordel at være flere, så I kan fordele opgaverne mellem jer.
 2. Tjek betingelserne. Det er vigtigt at have styr på dem fra starten, fordi det kan være svært at rette projektet til senere.
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indhente fuldmagter og underskrifter fra starten. I skal anvende den fuldmagtsskabelon, der er udarbejdet af styrelsen for 2024. Der skal mindst betales 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. 
  Se fuldmagtskabelon Se videoen, om hvordan du udfylder en fuldmagt. 
 4. Få overblik over adresserne i projektområdet. Se adressernes status på bredbåndskortet. Fristen for at gøre indsigelse vedrørende adressernes status på kortet er den 26. august 2024. Se videoen, om hvordan du danner et sammenhængende projektområde. 
 5. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk eller kender andre projekter, der kunne være relevant at indgå i dialog med. Hvis kommunen bidrager økonomisk, skal kommunen anvende den formular, der er udarbejdet af styrelsen. Hent formular
  Se listen over kommunernes kontaktpersoner
 6. Annoncér projektet. Projektet skal annonceres i mindst tre uger via styrelsens hjemmeside for at få tilbud fra bredbåndsudbydere. Fristen for at annoncere et projekt var den 23. september 2024. 
 7. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis I ikke har modtaget noget tilbud, kan I selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på jeres projekt.
  Se listen over bredbåndsudbydernes kontaktpersoner
 8. Indgå partnerskabsaftale mellem sammenslutningen og bredbåndsudbyder, hvor roller og de nærmere detaljer i projektet fastlægges. Det er normalt bredbåndsudbyderen, der udarbejder partnerskabsaftalen.
 9. Send ansøgning ind via styrelsens Tilskudsportal. Se guide til portalen (kommer senere). Se videoen om, hvordan du indsender din ansøgning til den almindelige ordning via tilskudsportalen. Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2024 kl. 12.00.
 10. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Se pointmodellen under Kriterier for tilskud.
  Hent skema med pointmodellen 
  Se videoen, om hvordan du udregner din pointscore. 

 

Den særlige ordning

 • Orange adresser - Adressen skal være angivet som orange på bredbåndskortet. Se listen over orange adresser. Gå til Bredbåndskortet.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som  har adgang til  mindre end 100 Mbit/s download via fast bredbånd eller  mindre end 600 Mbit/s via mobilt bredbånd.
 • Byzoneadresser, der ligger i små bysamfund, kan også søge om tilskud, hvis de opfylder ovennævnte dækningskrav.  Ved små bysamfund forstås, at der i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse er mindre end 2.000 indbyggere i det pågældende bysamfund. Øvrige adresser, der ligger i byzone kan ikke få tilskud.
 • Adressen skal desuden ligge mere end 500 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 100 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download.
 • Hvis du kan søger tilskud fra den særlige ordning, behøver du ikke slå dig sammen med andre adresser. En orange adresse har imidlertid også mulighed for at søge under den almindelige ordning, hvis du slår dig sammen med andre  tilskudsberettigede adresser i dit område.
 • Der er en egenbetaling på minimum 2.000 kr.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. til adressen.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på tre objektive kriterier.
 1. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt for at kunne søge som enkeltstående adresse. 
 2. Annonceringslisten. Frist 10. juli 2024 for tilmelding til annonceringslisten. Efter denne dato er det ikke længere muligt at foretage en annoncering. Det er en forudsætning for den videre proces, at adressen har været annonceret, og at du får et tilbud fra en bredbåndsudbyder. 
 3. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk. Hvis de vil bidrage, skal kommunen anvende den formular, der er udarbejdet af styrelsen. Hent skema med pointmodellen Se listen over kommunernes kontaktpersoner
 4. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis du ikke har modtaget noget tilbud, kan du selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på annonceringslisten og din adresse.
  Se listen over udbydernes kontaktpersoner
 5. Indgå partnerskabsaftale med en bredbåndsudbyder. 
 6. Send ansøgning ind via styrelsens Tilskudsportal. Bemærk tilskudsportalen er først åben for indsendelse af ansøgning fra den 2. august 2024. Se videoen Hvordan du indsender din ansøgning ind via tilskudsportalen. Ansøgningsfrist 2. september 2024 kl. 12.00. 
  Se guide til portalen. (kommer senere)
 7. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra, hvis der ansøges om mere end der er midler til (20 mio. kr.) Der indgår tre kriterier i pointmodellen. Kriterier for tilskud (pointmodel)
  Hent skema med pointmodellen 

Se videoen om ansøgningsprocessen for den særlige ordning.  

Tidsplan og frister

Den almindelige ordning:

26. august 2024 Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på Bredbåndskortet
3. september 2024 Tilskudsportalen åbner for indsendelse af ansøgning.
23. september 2024 Frist for at annoncere et projekt
23. oktober 2024  kl.12.00 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2023.
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag. 

 

Den særlige ordning:

10. juli 2024 Frist for tilmelding til annonceringslisten.
11. juli 2024    Annonceringsliste offentliggøres på styrelsens hjemmeside.  
2 august 2024 Annonceringsfrist. Partnerskabsaftale må først indgås fra denne dato.
2. august 2024   Tilskudsportalen åbner for indsendelse af ansøgning.
2. september 2024  kl. 12.00  Frist for at indsende ansøgning om tilskud til enkeltstående adresse.
Primo oktober Udsendelse af tilsagn eller afslag.


Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailliste nedenfor:

Tilmed nyhedsbrev

Bekendtgørelse og vejledning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem, der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om Bredbåndspuljen 2024

Læs bekendtgørelsen nr. 545 af 29. maj 2024 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2024

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig