Ansøgningsprocessen i hovedtræk - sådan søger du

Nedenfor kan I se en kort beskrivelse af processen for ansøgning og finde alle de links til materiale, I skal bruge i forbindelse med ansøgningen.

Puljen for 2023 dækker to ordninger – den almindelige ordning og den særlige ordning for enkeltstående adresser – og er på i alt 100 mio. kr. Af de 100 mio. er der afsat 25 mio. kr. til den særlige ordning og 3 mio. kr. til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs administration.

Nedenfor gennemgås kort først den almindelige ordning og sidst den særlige ordning.

Den almindelige ordning

 • I skal være flere med tilskudsberettigede adresser, der går sammen i et projekt og søger.
 • Det fremgår af styrelsens bredbåndskort, hvilke adresser, der er tilskudsberettigede. Bredbåndskortet kan ses her.
 • Gule- og orange adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke.
 • Både gule og orange adresser kan indgå i samme projekt under den almindelige ordning.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenbetaling på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.

Der gives ikke tilskud til adresser, der ligger i byzone.

 

Nedenfor er givet en meget kort gennemgang af ansøgningsprocessen.

I kan finde mere uddybende information om de enkelte punkter under Den almindelige ordning.

Processen for at søge tilskud til Bredbåndspuljen 2023 kan opdeles i nedenstående 10 punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe. Det er en fordel at være flere, så I kan fordele opgaverne mellem jer.
 2. Tjek betingelserne. Det er vigtigt at have styr på dem fra starten, fordi det kan være svært at rette projektet til senere.
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indhente fuldmagter og underskrifter fra starten. I skal anvendes den fuldmagtsskabelon, der er udarbejdet af styrelsen. Der skal mindst betales 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. 
  Se fuldmagtskabelon Se videoen, om hvordan du udfylder en fuldmagt. 
 4. Få overblik over adresserne i projektområdet. Se adressernes status på bredbåndskortet. Fristen for at gøre indsigelse vedrørende adressernes status på kortet er den 28. august 2023. Se videoen, om hvordan du danner et sammenhængende projektområde. 
 5. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk eller kender andre projekter, der kunne være relevant at indgå i dialog med. Hvis kommunen bidrager økonomisk, skal kommunen anvende den formular, der er udarbejdet af styrelsen. Hent formular
  Se listen over kommunernes kontaktpersoner
 6. Annoncér projektet. Projektet skal annonceres i mindst tre uger via styrelsens hjemmeside for at få tilbud fra bredbåndsudbydere. Fristen for at annoncere et projekt var den 19. september 2023. 
 7. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis I ikke har modtaget noget tilbud, kan I selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på jeres projekt.
  Se listen over bredbåndsudbydernes kontaktpersoner
 8. Indgå partnerskabsaftale mellem sammenslutningen og bredbåndsudbyder, hvor roller og de nærmere detaljer i projektet fastlægges. Det er normalt bredbåndsudbyderen, der udarbejder partnerskabsaftalen.
 9. Send ansøgning ind via styrelsens Tilskudsportal. Se guide til portalen. Se videoen om, hvordan du indsender din ansøgning til den almindelige ordning via tilskudsportalen. Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2023 kl. 12.00.
 10. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Se pointmodellen under Kriterier for tilskud.
  Hent skema med pointmodellen 
  Se videoen, om hvordan du udregner din pointscore. 

 

Den særlige ordning

 • Orange adresser - Adressen skal være angivet som orange på bredbåndskortet. Se listen over orange adresser. Gå til Bredbåndskortet.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.
 • Adressen skal desuden ligge mere end 800 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1Gbit/s download.
 • Du kan søge som enkeltstående adresse eller gå sammen med andre tilskudsberettigede adresser i dit område i et projekt under den almindelige ordning.
 • Der er en egenbetaling på minimum 2.000 kr.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. til adressen.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på tre objektive kriterier.
 1. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt for at kunne søge som enkeltstående adresse. 
 2. Annonceringslisten. Frist 2. juli 2023 for tilmelding til annonceringslisten. Efter denne dato er det ikke længere muligt at foretage en annoncering. Det er en forudsætning for den videre proces, at adressen har været annonceret, og at du får et tilbud fra en bredbåndsudbyder. Læs mere under "Den særlige ordning" og  Hvordan ansøger du - processen trin for trin (Trin1)
 3. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk. Hvis de vil bidrage, skal kommunen anvende den formular, der er udarbejdet af styrelsen. Hent standardformularSe listen over kommunernes kontaktpersoner
 4. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis du ikke har modtaget noget tilbud, kan du selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på annonceringslisten og din adresse.
  Se listen over udbydernes kontaktpersoner
 5. Indgå partnerskabsaftale med en bredbåndsudbyder. 
 6. Send ansøgning ind via styrelsens Tilskudsportal. Bemærk tilskudsportalen er først åben for indsendelse af ansøgning fra den 25. juli 2023. Se videoen Hvordan du indsender din ansøgning ind via tilskudsportalen. Ansøgningsfrist 1. september 2023 kl. 12.00. Det er således ikke længere muligt at indsende en ansøgning til den særlige ordning.
  Se guide til portalen
 7. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra, hvis der ansøges om mere end der er midler til (25 mio. kr.) Der indgår tre kriterier i pointmodellen. Kriterier for tilskud (pointmodel)
  Hent skema med pointmodellen 

Se videoen om ansøgningsprocessen for den særlige ordning.  

Tidsplan og frister

Den almindelige ordning:

4. september 2023 Ny frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på Bredbåndskortet
19. september 2023 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 
5. september 2023 Tilskudsportalen åbner for indsendelse af ansøgning.
24. oktober 2023  kl.12.00 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2023.
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag. 

 

Den særlige ordning:

2. juli 2023 Frist for tilmelding til annonceringslisten.
3. juli 2023    Annonceringsliste offentliggøres på styrelsens hjemmeside.  
25 juli 2023 Annonceringsfrist. Partnerskabsaftale må først indgås fra denne dato.
25 juli 2023   Tilskudsportalen åbner for indsendelse af ansøgning.
1. september 2023  kl. 12.00  Frist for at indsende ansøgning om tilskud til enkeltstående adresse.
Primo oktober Udsendelse af tilsagn eller afslag.


Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailliste nedenfor:

Tilmed nyhedsbrev

Bekendtgørelse og vejledning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem, der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om Bredbåndspuljen 2023

Læs bekendtgørelsen nr. 576 af 25. maj 2023 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2023

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig