Information om bredbåndsteknologier

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har her samlet information om en række forskellige bredbåndsteknologier, og hvad der kendetegner de enkelte teknologier.

Fiber

Bredbåndsforbindelsen leveres via optiske fiberkabler (lyslederkabler) ud til den enkelte bruger.
Hastighed Meget høje hastigheder typisk fra 50 Mbit/s og op til 10 Gbit/s – den fulde hastighed er altid til rådighed.
Type af hastighed Symmetrisk – download- og uploadhastigheder vil typisk være ens.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (uden for virksomheden/husstanden) vil ikke påvirke hastigheden eller stabiliteten.
Stabilitet Meget stabilt.
Latency** Meget lav – latency vil ikke påvirke den effektive datahastighed.
Mobilitet Nej – hvis der laves en wi-fi-opsætning, vil mobilitet internt på adressen dog være muligt.

 

Kabel-tv

Bredbåndsforbindelsen leveres via kabel-tv-nettet.
Hastighed Meget høje hastigheder typisk fra 10 Mbit/s og op til 500 Mbit/s.
Type af hastighed Asymmetrisk – downloadhastigheden er typisk højere end uploadhastigheden.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (uden for virksomheden/husstanden) kan i en vis grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever. 
Stabilitet Stabilt.
Latency** Lav – latency vil ikke påvirke den effektive datahastighed.
Mobilitet Nej – hvis der laves en wi-fi-opsætning, vil mobilitet internt på adressen dog være muligt.

 

Kobber - ADSL

Bredbåndsforbindelsen leveres via telefonnettet.
Hastighed Op til 20 Mbit/s – hastigheden vil afhænge af afstanden fra virksomheden til centralen.
Type af hastighed Asymmetrisk – downloadhastigheden er typisk højere end uploadhastigheden.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (uden for virksomheden/husstanden) kan i en vis grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever. 
Stabilitet Stabilt.
Latency** Middel – latency vil kun i ringe grad påvirke den effektive datahastighed.
Mobilitet Nej – hvis der laves en wi-fi-opsætning, vil mobilitet internt på adressen dog være muligt.

 

Kobber - VDSL

Bredbåndsforbindelsen leveres via telefonnettet (kobber) – mest udbredt i bebyggede områder med en højere befolkningstæthed. 
Hastighed Op til 150 Mbit/s, hvis adressen er indenfor 300-400 meter fra centralen – hastigheden vil aftage ved større afstande fra centralen.
Type af hastighed Asymmetrisk – downloadhastigheden er typisk højere end uploadhastigheden.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (uden for virksomheden/husstanden) kan i en vis grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever.
Stabilitet Stabilt.
Latency** Middel – latency vil kun i ringe grad påvirke den effektive datahastighed.
Mobilitet Nej – hvis der laves en wi-fi-opsætning, vil mobilitet internt på adressen dog være muligt.

 

Mobilt bredbånd - 3G 

Bredbåndsforbindelsen leveres via mobilnettet.
Hastighed Op til 30 Mbit/s – den oplevede hastighed afhænger af flere ting, herunder antallet af samtidige brugere i området, afstanden til masten, hvor god dækningen i øvrigt er, den terminal eller mobiltelefon der anvendes, og om brugen sker udendørs eller indendørs.
Type af hastighed Asymmetrisk – downloadhastigheden er typisk højere end uploadhastigheden.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (der benytter den samme mobilmast som brugeren) vil i høj grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever. 
Stabilitet Mindre stabilt – eventuel ustabilitet vil vise sig ved, at brugeren mister forbindelsen til mobilmasten.
Latency** Høj – latency vil reducere den datahastighed, som brugeren oplever på internettet.
Mobilitet Ja.

 

Mobilt bredbånd - 4G 

Bredbåndsforbindelsen leveres via mobilnettet.
Hastighed Op til 150 Mbit/s – den oplevede hastighed afhænger af flere ting, herunder antallet af samtidige brugere i området, afstanden til masten, hvor god dækningen i øvrigt er, den terminal eller mobiltelefon der anvendes, og om brugen sker udendørs eller indendørs.
Type af hastighed Asymmetrisk – downloadhastigheden er typisk højere end uploadhastigheden.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (der benytter den samme mobilmast som brugeren) vil i høj grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever.
Stabilitet Mindre stabilt – eventuel ustabilitet vil vise sig ved at brugeren mister forbindelsen til mobilmasten.
Latency** Lav – latency vil kun i ringe grad påvirke den effektive datahastighed.
Mobilitet Ja.

 

Fast trådløst 

Radiobaseret bredbånd, der leveres fra en radiomast til en boks/antenne fastmonteret udvendigt på bygningen. Det vil typisk være en forbindelse baseret på de såkaldte WIMAX- eller FWA-teknologier. Normalt vil forbindelsen blive ført videre til en almindelige router, der er installeret i huset. Der må ikke være større emner (træer, bygninger, bakker m.m.), der ”skygger” for radiomasten – altså mellem masten og antennen på bygningen.
Hastighed Fra 10 Mbit/s og op til 1 Gbit/s.
Type af hastighed Normalt asymmetrisk – download- og uploadhastigheder er ofte forskellige.*
Kapacitet Andre samtidige brugere (der benytter den samme WIMAX- eller FWA-mast som brugeren) vil ikke have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever.
Stabilitet Meget stabilt.
Latency** Lav – latency vil kun i ringe grad påvirke den effektive datahastighed.
Mobilitet Nej – hvis der laves en wi-fi-opsætning, vil mobilitet internt på adressen dog være muligt.

 

Satellit 

Radiobaseret bredbånd, der leveres fra en satellit til en boks og en antenne fastmonteret udvendigt på bygningen. Normalt vil forbindelsen blive ført videre til en almindelige router, der er installeret i huset. Der må ikke være større emner (træer, bygninger, bakker m.m.), der ”skygger” for satellitten – altså er mellem satellitten og antennen på bygningen.
Hastighed Typisk fra 1 Mbit/s og op til 10 Mbit/s – den oplevede hastighed afhænger blandt andet af det modtagerudstyr, som installeres hos brugeren.
Type af hastighed Asymmetrisk - downloadhastigheden er højere end uploadhastigheden.* 
Kapacitet Andre samtidige brugere (der benytter den samme satellit som brugeren) vil kun i ringe grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever.
Stabilitet Høj.
Latency** Meget høj – en meget høj latency vil reducere den datahastighed, som brugeren oplever på internettet.
Mobilitet Nej – hvis der laves en wi-fi-opsætning, vil mobilitet internt på adressen dog være muligt.

* Downloadhastigheden angiver, hvor hurtigt, du kan hente information ned fra internettet. Uploadhastigheden angiver, hvor hurtigt du kan lægge information op på nettet.
** Latency eller latenstid er den tid, der går, fra data bliver afsendt, og til de ankommer til modtageren. En meget høj latency vil reducere den datahastighed, som brugeren oplever på internettet.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder