Roskilde skilt

Danske Stednavne

Stednavne er vigtige for samfundet. De bliver anvendt af 112, Rejseplanen, kommuner, miljømyndigheder og mange flere. SDFI vedligeholder registret Danske Stednavne, som er det officielle register for stednavne i Danmark

Danske Stednavne indeholder stednavne på alt lige fra træet Kongeegen og byen Centrum til øen Fyn. Det bliver til 140.000 danske stednavne i alt, der alle er registreret med en geografisk placering. Det kan være et punkt, en linje eller et område, der beskriver stednavnets geografiske udbredelse.

SDFI's kortviser kan du søge på alle stednavnene, og der er også mulighed for at tilknytte Danske Stednavne som lag i kortet.

Adgang til data om stednavne

Danske Stednavne er en del af de frie grunddata, som alle frit kan benytte via web-tjenester. Du kan hente data fra Danske Stednavne på Datafordeleren, som nu er den officielle distributionsplatform. Data er tilgængelige som WMS-, WFS- og REST-tjenester samt fildownload.

Danske Stednavne-datasættet som udstillet på Datafordeleren indeholder 25 navnekategorier med 217 undertyper. I featurekataloget fra udstillingsmodellen kan du se en beskrivelse af hver navnetype, attributter m.v. 

Indberetning af stednavne

Det er landets kommuner, der indberetter nye, ændrede og udgåede lokale stednavne i Danske Stednavnes indberetningsportal.

Alle andre er dog også velkomne til at indberette stednavne; hvis du mener, at et stednavn bør indgå i registret og skal med på styrelsens kort, kan du indberette det.

Læs mere om indberetning af stednavne

Byer

I Danske Stednavne er der registreret ca. 8000 byer (byafgrænsninger). Disse indgår i Danmarks Statistiks årlige byopgørelse.

Læs mere om definitionen af byernes afgrænsning

Stednavneudvalget

Stednavneudvalget har autoriseret den officielle stavemåde for ca. 25.000 stednavne i Danmark for at sikre entydighed i de mest anvendte stednavne.

Udvalget kommer med anbefalinger, når nye stednavne opstår, og arbejder for at sikre, at principperne i dansk retskrivning overholdes i nye stednavne.

Man kan både finde en liste over de autoriserede stednavne og en kortbaseret tjeneste, hvor man kan søge på de autoriserede navne, på udvalgets hjemmeside.

SDFI er medlem af Stednavneudvalget.

Navneforskning

I faggruppen Navneforskning på Københavns Universitet forsker man i navne, herunder stednavne både i historisk og nutidigt perspektiv. Navneforskning har ansvaret for databasen Danmarks Stednavne (som ikke er det samme som SDFI's Danske Stednavne). Den rummer over 200.000 Historiske og aktuelle stednavne.