Danmarks fiskpunktregister

Danmarks Fikspunktsregister - Valdemar

De fysiske fikspunkter i landskabet danner tilsammen referencenettet. Til referencenettene er der tilknyttet referencesystemer, som er grundlaget for al opmåling og kortlægning

Webapplikationen Valdemar giver adgang til fikspunkternes koordinater og deres mange attributter, og mulighed for at udføre transformation mellem de forskellige referencesystemer.

Valdemar giver adgang til fikspunktsoplysninger i Danmark, Færøerne og Grønland, både for gældende og historiske systemer.

Gå til Danmarks fikspunktsregister - Valdemar    

Systemudviklere kan hente fikspunkter for Danmark gennem WFS-tjenesten på Dataforsyningen.dk.

Koordinattransformation

For små datamængder er omregning af koordinater mellem aktuelle og historiske koordinatsystemer lettest at udføre gennem websiden Online koordinattransformation.

For større datamængder se mere på siden om den geodætiske infrastruktur bag korrdinattransformationer, og siden om de nationale referencenet.