Danmarks adresseregister

Danmarks Adresseregister

Adresser er vigtige for samfundet – vi orienterer os efter dem, 112 finder vej efter dem, de står på breve, de anvendes i virksomhedsregistrering, af Folkeregistret og af mange flere

Det officielle register over adresser i Danmark hedder Danmarks Adresseregister (DAR, se faktaboks). Det er kommunerne, som administrerer adresserne, herunder opretter, ændrer og nedlægger vejnavne og adresser i DAR. Kommunerne sørger altså for at holde alle Danmarks adresser ajour ét sted. SDFI er ansvarlig for selve it-systemet og distributionen af registrets data.

Data er frit tilgængelige

Adresse- og vejnavnedata i Adresseregistret stilles frit til rådighed via de to distributionskanaler Datafordeleren og Dataforsyningen.

Læs mere om Danmarks Adresser og vejnavne.

Sådan registreres adresser

Kommunerne registrerer adresser med UUID (universel unik identifikator), geografisk placering og adressebetegnelse (vejnavn, husnummer, evt. etage, evt. dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn, postnummer og postdistrikt). Fastsættelsen og registreringen af adresser sker efter reglerne i adresseloven og adressebekendtgørelsen. 

 Her er et eksempel på en adressebetegnelse:

Lærkevej 9C, 1. tv
Komdrup
9293 Kongerslev

Man kan se, hvilke adresser der findes på danmarksadresser.dk under fanen ”Adresser i Danmark”. I alt er der registreret ca. 110.000 vejnavne og ca. 3,8 millioner adresser i Danmarks Adresseregister. Hvis man opdager en fejl i en adresse, skal man henvende sig til kommunen, som så vil tage stilling til, hvad der skal gøres.

Kontakt Adresseregistret

Om DAR

DAR (Danmarks Adresseregister) er grunddataregistret for adresser i Danmark. I alt er der registreret ca. 3,8 millioner adresser i DAR. Alle adresserne er registreret med geografisk koordinat, en entydig adressebetegnelse og en unik nøgle, som gør dem lette at anvende på tværs af offentlige og private it-systemer.

For yderligere information

På danmarksadresser.dk kan du læse mere om Danmarks Adresseregister, gældende regler og praksis samt søge iblandt alle adresser på et kort og få vist detaljerede oplysninger.

Klagesager

Man kan klage til SDFI over kommunernes fastsættelse af adresser (inden 4 uger fra kommunens afgørelse er truffet). Styrelsen kan kun tage stilling til de retlige spørgsmål i sagen, dvs. om kommunen har truffet afgørelse efter reglerne i forvaltningsloven og adressereglerne i Adresseloven og Adressebekendtgørelsen. Styrelsen behandler ikke klager over postnumre.