geografisk inddeling

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling

Hvor ligger sognene, hvor går kommunegrænserne og hvor skal vi stemme henne? Det kan du se i grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

DAGI indeholder de officielle administrative afgrænsninger i Danmark. Her holder SDFI styr på de mange grænser i Danmark.

I DAGI-registret er der på nuværende tidspunkt grænser for landets ca. 2200 sogne, 98 kommuner, 5 regioner, 22 retskredse, 12 politikredse, 92 opstillingskredse og ca. 1100 postnumre. Senest er registret blevet udvidet med bl.a. ca. 1400 afstemningsområder og ca. 8000 supplerende bynavne.

Data er frit tilgængelige

DAGI er en del af de fællesoffentlige grunddata. Det betyder, at vi stiller data frit til rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor. Datafordeleren er den officielle distributionsplatform for DAGI. 

I SDFI kortviser har du en let adgang til at se de administrative grænser.

Sådan indsamler vi data om administrative grænser

Grænserne i DAGI er registreret ud fra andre grunddatasæt som eksempelvis GeoDanmarks kystlinje og vandløb, samt Matrikelkortet.

SDFI er ikke myndighed for grænserne, men er ansvarlig for løbende at vedligeholde registret for grænserne. Der eksisterer samarbejdsaftaler mellem SDFE og de myndigheder og andre, som har ansvaret for, hvor grænserne går, fx Kirkeministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og PostNord.

 

Kontakt

Regions- og kommunekort

Her kan du downloade et kort over Danmarks regioner og kommuner pr. 2008