Vi bruger data til at skabe et bedre Danmark

I Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er vi eksperter i data. Og vi sørger for, at data gør Danmark til et bedre sted at leve.

Data er ikke bare tal og numre. Data er oplysninger om bygninger, steder og mennesker, som kan bruges til at binde et samfund sammen. Og faktisk bruger du vores data hele tiden, selv om du måske ikke er klar over det.

Du bruger fx vores data, når du skal købe hus, for her skal der bruges oplysninger om grunden, huset, vejen, kommunen og meget mere. Det sørger vi for, at banken og ejendomsmægleren har til rådighed.

Når du skal planlægge din rejse med offentlig transport bruger du også vores data, for det er os, der sørger for at Rejseplanen.dk har adgang til de rigtige adresser.

Den offentlige sektor har også brug for data, og vi er sat i verden for at levere de data og den infrastruktur, der kræves for at udvikle smarte digitale løsninger, som gør den offentlige sektor i stand til at løse sine opgaver mere effektivt.

Så når Miljøstyrelsen og kommunerne skal forbedre vandkvaliteten i vores vandløb, trækker de på vores geografiske data for at få den bedste viden om vandløbene. Når Forsvaret løser deres opgaver både i Danmark og I Grønland har de geografiske data af høj kvalitet til rådighed. Og når Statens Serum Institut kortlægger smittespredning ved sygdomsudbrud, så bruger de vores data om kommuner, adresser osv.

På den måde sikrer vi, at den offentlige sektor kan bruge de menneskelige ressourcer, hvor de giver størst mulig værdi.

Ingen ved mere om Danmarks geografi end os

Vi ved, hvor bygningerne står, vejene går og skovene ligger. Vi kender både det højeste og det laveste punkt.

Så vi kan vise dig vej til den bedste udsigt eller fortælle kommunen om et havdige et højt nok til at modstå fremtidens klimaforandringer.

Og selv om der sker ca. 10.000 ændringer af adresser årligt, og selv om landskabet nogle steder hæver sig og andre steder synker, så sørger vi for, at data følger med.

Vi indsamler hele tiden nye data fra fx satellitter, flyfotos og indberetninger fra kommunerne, og vi bruger nye metoder og teknologier til løbende at forbedre datakvaliteten.

Der er fuld gennemsigtighed i forhold til, hvordan og hvornår de er produceret.

Og så stiller vi oven i købet vores data frit til rådighed.